Türkiye Cumhuriyeti

Tallin Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Türkiye’den Alinan Sürücü Belgelerinin Estonya’da Geçerliliği Hakkinda Duyuru , 20.05.2011

Estonya’ya geldiklerinde motorlu araç kullanacak olan vatandaşlarımızın, Estonya’ya giriş yapmadan önce, Türkiye’den aldıkları sürücü belgelerinin yanısıra, ülkemizde Touring Otomobilden aldıkları beynelmilel sürücü belgesini de yanlarında bulundurmaları ve gerektiği takdirde Eston makamlarına ikisini birden ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgeler, Estonya’da ikamet izninin alındığı tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Bir yıl dolmadan önce bu belgelerle birlikte Estonya Motorlu Taşıtlar Tescil Müdürlüğüne (ARK) başvurularak sınavsız olarak yeni Eston sürücü belgesi alınması gerekmektedir. Estonya’da ikamet tezkeresi alındıktan sonra ülkemizden temin edilen beynelmilel sürücü belgeleri Eston makamlarınca kabul görmemektedir. İkamet tezkeresinin alındığı tarihten itibaren bir yıllık sürenin aşılması, Estonya’ya giriş yaptıktan sonra bir yıl içerisinde mükerrer trafik suçu işlenmesi halinde Eston makamlarınca yabancı şahıslara sınavsız sürücü belgesi düzenlenmemekte ve yabancı şahıslar Estonların tabi olduğu sınava tabi tutulmaktadır. Estonya’ya gelecek vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur. T.C. Tallin Büyükelçiliği