Türkiye Cumhuriyeti

Tallin Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Ülke Künyesi ve Temel Veriler, 17.03.2016

Demografik Veriler

Yüzölçümü                                         :  45.227 km2  

Orman arazisi               
                     :  22.219 km2

Tarım arazisi                
                      :  9.459,9 km2

Nüfus                                                 :  1.350.000

(Not: 1 Ocak 2016 verilerine göre Estonya’da ikamet eden nüfusun ancak % 84.2’si Eston vatandaşıdır. Nüfusun % 
9,7’sini diğer ülke vatandaşları - çoğu Rusya Federasyonu vatandaşıdır-, % 6,1’ini ise vatansız statüsündeki kişiler oluşturmaktadır.

Kentsel nüfus                
                    :  % 67,4

Kırsal nüfus                  
                     :  % 32,6

Nüfus yoğunluğu         
                     :  30 kişi/km2 

Nüfus dağılımı                                              
:  %46 Erkek, %54 Kadın

Ortalama yaşam süresi  
                    :  Erkek 71, kadın 81

Nüfus artış oranı            
                   :  % - 1,08

Okur-yazar oranı          
                     :  % 99,8

İnternet kullanım oranı                     
:  % 80

En büyük kentlerin nüfusları :    

Tallin                                                  :   410.000

Tartu                                                   :   105.000

Narva                                                 :   65.000

Kohtla-Jarve                                       :   45.000

Pärnu                                                  :   44.000

 

Başlıca diller:                                    
: Estonca (Nüfusun yaklaşık yüzde 25’i anadil olarak Rusça konuşmaktadır)         

 

Ekonomik Veriler

Gayri safi milli hasıla       
                 :  20,5 Milyar Euro (2015)

Kişi başına milli gelir        
                 :  15,186 Euro (2014)

Büyüme oranı                   
                 :  % 1,1 (2015)   

İşsizlik oranı                       
                :  % 5,2 (2015 yılı üçüncü çeyreği)

Tüketici fiyat endeksi               
        : 
- % 0,5 (2015)

Bütçe açığının GSYİH’na oranı       
:  % 0,6 (2014)

Para Birimi                                        
:  Euro

KDV oranı                         
               :  % 20

Gelir vergisi oranı             
                 :  % 21

Toplam doğrudan yabancı yatırım    
:  15,8 milyar Euro (2014)

Yurtdışına toplam doğrudan yatırım:  
5,2 milyor Euro (2014)

İhracat                                                :  11,6 milyar Euro (2015)

İthalat                                                 :  13,1 milyar Euro (2015)

Ticaret hacmi                                     
:  24,7 milyar Euro (2015)

Ticaret dengesi                                   :  - 1,5 milyar Euro (2015)

Temel İhraç kalemleri (2015)          

Elektrikli teçhizat (% 21), kereste ve ahşap ürünleri (% 10), tarım ve gıda ürünleri (% 10), maden ürünleri (% 9), çeşitli imalat ürünleri (% 9), 

makine ve aksamları (% 7), metal ürünleri (% 7), ulaşım araçları ve yan sanayi ürünleri (% 6), 
kimyasal ürün ve hammaddeler (% 5), plastik ve kauçuk ürünleri (% 3), tekstil ürünleri 
(% 3), kağıt ürünleri (% 3), diğer (% 7).

İhracat yapılan başlıca ülkeler (2015)

AB ülkeleri: % 75

Euro bölgesi ülkeleri: % 47

BDT ülkeleri: % 8

İsveç (% 19), Finlandiya (% 16), Letonya (% 10), Rusya Federasyonu (% 7), Litvanya (% 6), Almanya (% 5), Norveç (% 4), Hollanda (% 3), ABD (% 3), Danimarka (% 3), Diğer ülkeler (% 24)

Temel İthalat kalemleri (2015)

Elektrikli teçhizat (% 18), maden ürünleri (% 11), tarım ve gıda ürünleri (% 11), makine ve aksamları (% 10), ulaşım araçları ve yan sanayi ürünleri (% 9), 

metal ürünleri (% 8), kimyasal ürün ve hammaddeler (% 8), plastik ve kauçuk ürünleri (% 5), tekstil ürünleri 
(% 5), kereste ve ahşap ürünleri (% 3), çeşitli imalat ürünleri (% 3), 
kağıt ürünleri (% 2), diğer (% 7).

İthalat yapılan başlıca ülkeler (2015) 

AB ülkeleri: % 83

Euro bölgesi ülkeleri: % 59

BDT ülkeleri: % 7

Finlandiya (% 14), Almanya (% 11), İsveç (% 9), Litvanya (% 9), Letonya (% 9), Polonya (% 7), Rusya Federasyonu (% 6), Hollanda (% 6), Çin Halk Cumhuriyeti (% 4), Birleşik Krallık (% 3), Diğer ülkeler (% 22)

Estonya’daki doğrudan yabancı yatırımların toplamı
(2014) :
 15,8 milyar Euro

Estonya’daki doğrudan yabancı yatırımların dağılımı (2014)

AB ülkeleri: % 80,1

Euro bölgesi ülkeleri: % 48,1

BDT ülkeleri: % 6,3

İsveç ( % 26,4), Finlandiya (% 21,8), Hollanda (% 10,4), Norveç (% 5,5), Rusya Federasyonu (% 5,5), GKRY (% 3,4), Danimarka (% 3,2), Litvanya (% 2,7), Letonya (% 2,7), ABD (% 2,2) Diğer ülkeler (% 16,2)

Estonya’nın doğrudan dış yatırımlarının toplamı (2014) :
5,2 milyar Euro

Estonya’nın doğrudan dış yatırımlarının dağılımı (2014) :

AB ülkeleri: % 83,7

Euro bölgesi ülkeleri: % 58,3

BDT ülkeleri: % 14,6

GKRY (% 26,3), Litvanya (% 20,8), Letonya (% 17,9), Finlandiya (% 5,4), Ukrayna (% 5,4), Rusya Federasyonu (%4,1), Hollanda (% 2,1), ABD (% 2,0), İtalya (% 2,0), Belarus (% 1,8), Diğer ülkeler (% 12,1)